17.30 + Dziadkowie Barbara i Tadeusz Kwiatkowscy oraz Stanisław Górecki
18.00 + Rodzice Zofia i Antoni Cylińscy