17.30 + Rodzice Siekluccy i Rokiccy oraz brat Witold
18.00 + Stanisław Mielczarek w 25 rocznicę śmierci