17.30 + Krystyna Reszczyńska /p/
18.00 + Władysława i Marian Koper