17.30 + Mirosław Kowalski – od pracowników SP w Nowej Górze
18.00 + Barbara Koziel /p/