17.30 + Anna, Stanisław, Eugeniusz, Henryk Organiak; Wincenty i Mieczysław Kostun oraz Anastazja i Stanisław Lewandowscy
18.00 + Wiesław Kurnicki /p/