17.30 + Jan, Marianna i Bogdan Wiśniewscy oraz Henryk Chrzanowski – od rodziny
18.00 + Marek Krzemiński /p/