17.30 + Czesław (33 rocz) i Barbara Kalinowscy
18.00 + Tadeusz Przybojewski /p/