17.30 + Robert Wiśniewski w 1 rocznicę śm.
18.00 + Teresa Traczyk /p/