17.30 + Tadeusz Przybojewski /p/
18.00 + Marek Krzemiński /p/