17.30 + Józef Krysiński w 24 rocznicę śmierci
18.00 + Eugeniusz Wiśniewski, rodzina Joachimowiczów i Wiśniewskich