17.30 + Barbara Pietrusińska w 3 rocznicę śmierci
17.30 + Tadeusz Karczewski, dziadkowie Karczewscy – od rodziny z Nowych Staroźreb
18.00 + Franciszka Belewicz – gregorianka
18.00 + Mirosław Kowalski