17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak i dziadkowie Sobiesiak
18.00 + Franciszka Belewicz – gregorianka
18.00 + Stanisław Lemankiewicz /p/