17.30 + Jerzy Górecki w 1 rocznicę śmierci
18.00 + Kazimierz Fudała w 1 rocznicę śmierci