17.30 + Mirosław Durczyk – gregorianka (w 1 rocz. śm.)
17.30 + Stanisław Jędrzejak i Stanisław Rosiak
18.00 + Marek Krzemiński /p/