17.30 + Rodzice Zawodniak, Antoni i Marianna Karpińscy
18.00 + Mirosław Aftański w 17 rocznicę śmierci