17.30 + Teresa Traczyk /p/
18.00 + Krystyna i Bolesław Szawaryn – od rodziny