17.30 + Marek Krzemiński /p/
18.00 + Stanisław Górecki /p/