17.00 O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Janiny i Kazimierza Zembrzyckich z okazji 50 rocznicy ślubu
18.00 + Marek Ryziński
18.00 + Bolesław (rocz) i Marianna Laskowscy – od córki ze Staroźreb