17.30 + Halina, Stanisław i Katarzyna Kowalak
18.00 + Czesław i Marianna Szczepańscy