17.30 + Rodzice Irena i Adam Żabowscy, dziadkowie Żabowscy
18.00 + Wanda Dziergowska w 8 rocznicę śmierci – od rodziny
18.00 + Barbara Pietrusińska