17.30 + Rodzice Karol i Sabina Andrzejak oraz Józef Borucki
18.00 + Tadeusz, Irena i Włodzimierz Lewandowscy – od syna Jerzego