17.30 + Rodzice Marianna i Józef oraz Elżbieta Bernat
17.30 + Jan Kowalczyk (11 rocznica) i rodzice Karpińscy
18.00 + Anna Olczak /p/
18.00 + Teresa Traczyk /p/