17.30 + Dariusz Fusiński /p/
18.00 + Anna Olczak /p/
18.00 + Stanisława Jankowska, Jerzy-Andrzej Jankowski