17.30 + Leszek Kaźmierowski (2 rocz) i Halina Kaźmierowska
18.00 + Henryk Kozłowski /p/
18.00 + Barbara Łaciak w 1 rocznicę śmierci – od KŻR ze Staroźreb Hektarów