17.30 + Andrzej Adamiak w 5 rocznicę śmierci
18.00 + Mieczysława Wiśniewska /p/