17.30 + Mirosław Kowalski /p/
18.00 + Anna Olczak  /p/