17.30 + Józef Mielczarek – od córki Anny z rodziną
18.00 + Józef Borucki – od żony