17.30 + Stanisław Górecki /p/
18.00 + Janusz Makowski /p/