17.30 + Krystyna Gzylewska /p/
18.00 + Anna Olczak /p/