17.30 + Mirosław Lewicki
18.00 + Stanisław Jędrzejak w 12 rocznicę śmierci
18.00 + Anastazja Guzińska w 1 rocznicę śmierci