17.30 + Rodzice Kazimierz (imieninowa) i Stanisława Kędzierscy
18.00 + Kazimierz i Jan Gzylewscy