17.30 + Helena i Stanisław Krysińscy, bracia Kazimierz i Józef Krysińscy, Marianna i Aleksander Bystroń
18.00 + Stanisław Rosiak /p/