17.30 + Anna i Władysław Pońscy
18.00 + Jerzy Pietrzak
18.00 + Mirosław Adamiak w 4 rocznicę śmierci