17.30 + Stanisław Rosiak /p/
18.00 + Regina i Tadeusz Zalewscy oraz dziadkowie Kolczyńscy