17.30 + Stanisław Górecki /p/
18.00 + Tadeusz Samoraj /p/