17.30 + Henryk Grzelak /p/
18.00 + Krystyna Gzylewska /p/