17.30 + Renata Pikała w 4 rocznicę śmierci
18.00 + Wanda Janiszewska /p/