17.30 + Jan ( 10 rocz), Stanisława i Zdzisław Siedlich
18.00 + Bernard i Kazimierz Traczyk – od żony Teresy i brata Jana