17.30 + Henryk Kobielski w 2 rocznicę śmierci, dziadkowie Kobielscy i Fabrykiewicz oraz o zdrowie dla rodziny
18.00 + Irena Przybyłowska /p/