7.00 + Krystyna Gzylewska /p/
7.00 + Mirosław Kowalski /p/