7.00 + Julian, Filomena, Marianna Kicińscy oraz Janina i Ryszard Sobolewscy
7.00 + Krystyna Gzylewska /p/