7.00 + Halina, Stanisław, Katarzyna i dziadkowie Kowalak
7.00 + Wincenty Górecki /p/