7.00 + Stanisław Rosiak /p/
7.00 + Wanda Janiszewska /p/