17.30 + Sławomir Wojciechowski /p/
18.00 + Stanisław Mielczarek w 24 rocznicę śmierci