7.00 + Józef Borucki /p/
18.00 Msza dziękczynno błagalna na zakończenie roku kalendarzowego