17.30 + Genowefa Szczawińska w 19 rocznicę śmierci
18.00 + Elżbieta Aftańska
18.00 + Barbara Kalinowska /p/