17.30 + Barbara Łaciak /p/
17.30 + Ryszard Łukaszewski w 11 rocznicę śmierci – od żony i dzieci
18.00 + Mirosław Jeziak /p/