17.30 + Wioletta Siedlich /p/
18.00 + Jan Zawodniak /p/