17.30 + Piotr i Jan Białczewscy, rodzice Kalinowscy, Lucyna Szulkowska
18.00 + Kazimierz Dąbrowski /p/