17.30 + Rodzice i bracia Nowiccy
18.00 + Klara Kobielska /p/